praca naukowa

praca naukowa
• scientific work
• thesis

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • praca — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ogół świadomie wykonywanych czynności, podejmowanych działań, których celem jest wytworzenie określonych dóbr materialnych lub kulturalnych,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • praca — ż II, DCMs. pracacy; lm D. prac 1. «świadoma, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych lub kulturalnych, będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa; wykonywany zawód, zajęcie,… …   Słownik języka polskiego

 • kompilacja — ż I, DCMs. kompilacjacji; lm D. kompilacjacji (kompilacjacyj) «praca, utwór, dzieło niesamodzielne będące połączeniem części innych dzieł lub dzieł innych autorów» Kompilacja tekstów literackich. To kompilacja, nie oryginalna praca naukowa. ‹z… …   Słownik języka polskiego

 • monografia — ż I, DCMs. monografiafii; lm D. monografiafii (monografiafij) «praca naukowa poświęcona jednemu zagadnieniu, tematowi, wydarzeniu, życiorysowi jednej osoby itp.» Monografia biograficzna, historyczna, językoznawcza, literaturoznawcza. Monografia… …   Słownik języka polskiego

 • rozprawa — ż IV, CMs. rozprawawie; lm D. rozprawaaw 1. zwykle w lm «omawianie, roztrząsanie czegoś; debata, dyskusja, obrady» Rozprawy sejmowe, parlamentarne. Toczyć długie rozprawy na jakiś temat. 2. «rozstrzygnięcie sporu, zatargu, zakończenie konfliktu,… …   Słownik języka polskiego

 • wielotorowy — 1. «mający wiele lub kilka torów» Wielotorowa bieżnia. Wielotorowa linia napowietrzna. 2. «realizowany, rozwijany w różny sposób; różnorodny, wielokierunkowy» Wielotorowa praca naukowa. Wielotorowa działalność …   Słownik języka polskiego

 • dociekanie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. dociekanieań {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wiele czynności badawczych prowadzących do odkrycia istoty danej rzeczy, zjawiska itp.; dochodzenie do prawdy, badanie {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • naukowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odnoszący się do nauki; związany z nauką; badawczy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sympozjum naukowe. Badania naukowe. Praca naukowa. Instytut naukowy. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • odkrywczy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mający dokonać odkrycia : {{/stl 7}}{{stl 10}}Odkrywcza ekspedycja. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} zdolny do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • poszukiwanie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. poszukiwać. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}poszukiwanie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. poszukiwanieań {{/stl 8}}{{stl 7}} prowadzona przez grupę… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • rozdział — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. rozdziałale, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} czynność polegająca na rozdzielaniu czegoś między kogoś lub coś; dzielenie, podział, przydzielenie, rozdysponowanie :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”